Artikel

InformationInformation am 2018-08-12 11:11

Klassekammeraters baggrund påvirker elevers livsindkomst (1)

En mere ligelig fordeling af eleverne igennem ændrede skoledistrikter vil hjælpe, mener tænketank.

Verwandte Nachrichten