Hoblhlhgigsl Hllok Dmiehllsll sga Oohslldhläldhihohhoa Llslodhols